اخبار فروردین تا شهریور
آغاز توزیع کتب درسی و ...
با تلاش و همت عوامل اجرایی و معاونین مدارس ثنا ...

اولین شورای آموزشی پرورشی مدارس ثنا
اولین شورای آموزشی پرورشی مدارس غیردولتی ثنا در سال تحصیلی 95-94 برگزار شد ....

برگزاری اردوی تابستانی شهید بهشتی کردان
اردوی یک روزه دانش آموزان پایگاه تابستانی ...
 

اولین نشست اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس ثنا
این نشست در روز یکشنبه 94/5/11 ...

برگزاری دومین کارگاه فارسی و ریاضی پایه اول (والدین)
دومین کارگاه فارسی زبان آموزی ...

برگزاری اولین کارگاه فارسی و ریاضی پایه اول (والدین)
اولین کارگاه فارسی .....

دریافت لوح تقدیر جشنواره طرح جابر

بازدید کارشناسان اداره از پایگاه تابستانی ثنا
روز یکشنبه 94/4/11 از پایگاه تابستانی ....

شروع فعالیت های پایگاه تابستانی ثنا
پایگاه بهبود اوقات فراغت مدارس ثنا ...

مراسم افتتاحیه پایگاه تابستانی مدارس ناحیه 3 کرج
مراسم افتتاحیه پایگاه تابستانی مدارس ناحیه 3 کرج در دبستان تربیت ...