برگزیدگان آزمون تیزهوشان 
«موفقیت شما برگ زرینی از افتخارات ماست»
 
فرزندان عزیزم
 
موفقیت شما را در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان تبریک عرض می نماییم .
 
                                                                                        از طرف مدیریت و کارکنان مدارس ثنا
     
                              
     زهرا نادمی              ثمر اکباتان                 یکتا نواب               آوین ضرابی
 
                         
     نرگس قاسمی           کتایون الهیار          سارینا قهرمانی          سودا امامی  
    
    
           ساراخزائی     
 
     
 
   
 تبریک و شادباش به پذیرفته شدگان مدارس نمونه دولتی 

فرزندان عزیزم موفقیت شما را در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی
تبریک عرض می‌نماییم.
                                                از طرف مدیریت و کارکنان مدارس ثنا
 
            
   کتایون الهیار  زهرا نادمی  ساریناقهرمانی  آوین ضرابی    ثمر اکباتان   سودا امامی  
  
              
درساپوررضوی فاطمه ملا   آرینا محمدی    ژینا قصابی  لعیا جواهری   پارمیدادانایی
 
                           
     ساینا جمالی  پانیذ کمالی بهار دهستانی پانیذ چگینی مهشید اختری
 
             
    آیدا حبیبی آذر   نرگس قاسمی  نیکا رئیس دانایی