شورای معلمان
 
چهارمین جلسه ی شورای آموزشی و پرورشی مدارس ثنا 97/12/02

صورتجلسه دومین شورای آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی ثنـا

سال تحصیلی 98-97

چهارمین شورای آموزشی سال تحصیلی 98 - 97مدارس غیر دولتی ثنا در روز پنج شنبه مورخ 97/12/02 راس ساعت 8:30 با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2) ، کلیه همکاران اداری ، آموزشی و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید .مدیر موسس ضمن تبریک ولادت بانوی دو عالم و ذکر احادیثی در رابطه با ایشان از زحمات کلیه همکاران در نوبت اول سال تحصیلی تشکر و قدر دانی نمودند .


سومین جلسه ی شورای آموزشی و پرورشی مدارس ثنا 97/10/06

صورتجلسه سومین شورای آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی ثنـا

سال تحصیلی 98-97

سومین شورای آموزشی سال تحصیلی 98- 97مدارس غیر دولتی ثنا در روز پنج شنبه مورخ 97/10/06راس ساعت 8:30 با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2) ، کلیه همکاران اداری ، آموزشی و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید . سرکار خانم درویشیان مدیر  محترم دبستان ثنا(2) ضمن عرض خیر مقدم و تلاش کلیه عوامل در سه ماهه تحصیلی گذشته  قدر دانی نمودند.


دومین جلسه ی شورای آموزشی و پرورشی مدارس ثنا 97/8/24

 

صورتجلسه دومین شورای آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی ثنـا

سال تحصیلی 98-97

دومین شورای آموزشی سال تحصیلی 98- 97مدارس غیر دولتی ثنا در روز پنج شنبه مورخ 97/8/24راس ساعت 8:30 با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2) و کلیه همکاران اداری ، آموزشی و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و تبریک حلول ماه ربیع الاول آغاز گردید .

 


اولین جلسه‌ی شورای آموزشی و پرورشی مدارس ثنا 97/6/17
صورتجلسه اولین  شورای آموزشی و پرورشی مدارس غیر دولتی ثنا
سال تحصیلی 98- 97
​اولین شورای آموزشی سال تحصیلی 98-97مدارس ثنا در روز شنبه 97/6/17راس ساعت 9 صبح با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2) و کلیه همکاران اداری ، آموزشی با قرائت فرازی از دعای توسل آغاز گردید.