انتخابات انجمن 
 
قابل توجه والدین گرامی ؛ 
اولین جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان و آموزش خانواده ( دکتر عزیزی ) روز دوشنبه 96/7/24 راس ساعت 15 در کانون شهید فهمیده برگزار می گردد .
ستاد انجمن اولیا و مربیان مدارس غیر دولتی ثنا
     
   
انجمن اولیا و مربیان