نفرات برتر آزمون های واله 
 
فرزندان عزیزم ؛
  موفقیت شما را در دومین آزمون واله تبریک عرض می نماییم .
      پایه سوم ؛ 
       1- پارمین سلطانپور
       2- آرشیدا شهرجردی
       3- حنانه فیض
 
        پایه چهارم ؛ 
       1- سارا نصیری
       2- ثنا شجاعی 
       3- پارمین بهادری - آوین جمشیدی 
 
       پایه پنجم ؛
 • 1- روژینا سرلک
 • 2- الینا مسلمی
 • 3- پرند صادقی
 • 4- مبینا روغنی - شقایق طاهر خانی - یاسمین  جهانمردی
 •  
       پایه ششم ؛ 
       1- النا رضایی 
       2- فاطمه براتی - درین لطفی 
      3- مبینا رحمن زاده - درسا صدیقی - سما الیاسی
 •  
 •  
 •                                                                                                                  از طرف مدیریت و کارکنان مدارس غیر دولتی ثنا
     
   
نفرات برتر آزمون سنجش دانش پایه دوم
 
فرزند انم  ؛
     معصومه کنار رودی و نوشا نجفی  
 کسب رتبه اول استانی در آزمون سنجش دانش پایه دوم استان البرز را به  شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم .
 
                                     از طرف مدیریت و کارکنان مدارس غیر دولتی ثنا
 
 
 
     
   
رتبه های برترچهارمین آزمون واله 
 
 
                                  فرزندانم ؛ موفقیت شما را در چهارمین آزمون علمی واله (آدم برفی)  تبریک عرض می نماییم.                                                                                                از طرف مدیریت و کارکنان مدارس غیر دولتی ثنا
 
       ***ششم***
 1.   آیلین امامی
 2. النا رضایی
 3. نرگس اله مرادی
 
       ***پنجم***
 1.   رژینا سرلک
 2. شقایق طاهرخانی
 3. یاسمین جهانمردی
       ***چهارم***
 1. سارا نصیری 
 2. هانیه کلینی
 3. ترنم الماسی
      ***سوم***
 1. پارمیس سلطانپور 
 2. لیانا مرادی
 3. آرشیدا شهرجردی
 4. کیانا صدری
 5. حنانه فیض
 6.  
 
 
     
   
موفقیت در آزمون های علمی
 
فرزندانم ؛
 
پریا محمدی - نوشا نجفی - ریحانه طیبی - تارا اشراقی
 کسب رتبه اول استانی در آزمون سنجش دانش پایه دوم استان البرز را به  شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم .
 
                                          از طرف مدیریت و کارکنان مدارس غیر دولتی ثنا
 
 
     
   
 برگزیدگان آزمون تیزهوشان ( دلفین ) 
 
فرزندانم ؛
کسب رتبه های برتر آزمون های تیزهوشان ( دلفین )  را به شما تبریک می گوییم .
                                                                                                                      از طرف مدیریت و کارکنان مدارس غیر دولتی ثنا
 
 1.  هستی براتی
 2. هلیا پیری آذر 
 3. هیوا علی جعفری
 4. النا رضایی
 5. نرگس اله مرادی
 6. ساینا مهرانی
 
 
     
   
رتبه های برتر سومین آزمون واله 
 
 
 
                                           فرزندانم ؛ موفقیت شما را در سومین آزمون علمی واله (آدم برفی)  تبریک عرض می نماییم.                                                                                                                                        از طرف مدیریت و کارکنان مدارس غیر دولتی ثنا
 
 
  *** ششم ***
   
         * آسمان                    *کهکشان                         * خورشید 
 
       1. درسا صدیقی       1. صبا ولی زاده                    1. صبا ایرانی
         2. النا رضایی           2. نرگس اله مرادی               2. مهدیه همتی
       3. فاطمه براتی        3. نیایش حاجی اسفندیاری    3. پرتو پاکروان
 
*** پنجم ***
 
        * ساحل                          * موج                            * دریا
            
   1. روژینا سرلک                  1. پرند صادقی             1. آریانه آبلو
        2. یسنا روغنی                   2. پانیذ صباحی            2. سارا محمودی
                          3. عسل عربی - الینا مسلمی  3. هلیا حاجی شیزری   3. باران انصاری - فاطمه سلطانی
 
*** چهارم ***
 
          * صحرا                            * نسیم                       * ستاره   
 
   1. ترنم الماسی                   1. هانیه کلینی            1. یسنا جوکار
       2. ثنا شجاعی                     2. درسا نعمتیان           2. آوین جمشیدی
        3.هانا راحلی - سارا نصیری  3. سارینا خرد رنجبر -    3. یگانه ابراهیمی-
                                                       یکتا سادات جوزی         پرنیان نسرین پی