گزارش برنامه های اجرایی بهداشت مدارس ثنا در سال 99-98
 برگزاری طرح صبحانه سالم به مناسبت روز جهانی غذا با حضور کارشناس تغذیه از طرف مرکز بهداشت در مدرسه
 
 
معاینات دندان پزشکی و پزشکی دانش آموزان با حضور پزشکان متخصص
 
 
 
 
بینایی سنجی دانش آموزان پیش دبستانی با حضور کارشناس از طرف بهزیستی و ارجاع دانش آموزان به چشم پزشک
 
هوای پاک : دانش آموزان همراه مربیان خود به پارک ایران زمین اعزام شدند
 

 
 
     
 
   
پوسترهای بهداشتی
     
 
   
راههای مراقبت در برابر شپش سر