اهداف دوره ابتدایی
 

اهداف دوره ابتدایی ( بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ) :
اهداف اعتقادی :
- اصول دین را می داند و به آن معتقد است.
- خداوند را دوست دارد و او را بهترین یار و کمک می داند.
- قرآن را از رو می خواند و با ترجمه برخی از سوره ها آشنایی داشته و از حفظ می خواند.
- نماز را به درستی می خواند و با احکام ضروری مربوط به نماز و روزه آشناست.
- با مسائل مربوط به سن تکلیف و تقلید آشناست.
- زمان ها و مکان های مقدس و مهم را می شناسد.

اهداف اخلاقی :
- راستگو، امین، مودب و مهربان است و به عهد خود پای بند می باشد.
- احترام به بزرگترها را وظیفه خود می داند و به نظرات آن ها توجه می کند.
- شجاع، صبور و تمیز است و پاکیزگی را دوست دارد.
- امیدوار و با نشاط است و از مواجهه با مشکلات نمی هراسد.
- تکالیف شخصی روزانه خود را شخصا انجام می دهد.
- خطا و اشتباه دیگران را در مورد خود می بخشد و برای رفتار خود با دیگران دلیل می آورد.
- به همکلاسان و همسالان خود در انجام وظایف یادگیری کمک می کند.
- نظم و انضباط را در خانه، مدرسه و اجتماع رعایت می کند.

اهداف علمی و آموزشی :
- نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است.
- در فکرکردن، شنیدن، گفتن و بیان مقصود، خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی را دارد.
- به اهمیت و ارزش اطلاعات و اطلاع رسانی در زندگی آگاه است.
- مهارت های اولیه برای زندگی در جامعه را کسب کرده است.
- به مطالعه کتاب علاقمند است.

اهداف فرهنگی هنری:
- در زمینه های هنری از زیبایی در پدیده های طبیعی الگو می گیرد.
- ذوق و خلاقیت هنری خود را در انجام فعالیت ها نشان می دهد.
- به خواندن اشعار و قصه های مناسب علاقمند است.
- برخی از آداب فرهنگی و اجتماعی اسلامی- ایرانی را می داند و برای آنها ارزش قائل است.

اهداف اجتماعی :
- وظایف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان می داند.
- به معلمین و اولیا مدرسه احترام می گذارد.
- به حق خود قانع است و حقوق دیگران را رعایت می کند.
- برای به دست آوردن حق خود از راههای درست تلاش می کند.
- همکاری با دیگران را دوست دارد و در بازیها و فعالیت های گروهی شرکت می کند.
- در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آنها تشکر می کند.

اهداف زیستی :
- از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند و در نشستن و راه رفتن از قوای بدنی به درستی استفاده می کند.
- بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت می کند.
در حفظ محیط زیست کوشا است.
- اهمیت مصونیت در برابر امراض را درک می کند و در حفظ سلامتی خود و دیگران تلاش می کند.