شورای دانش آموزی 
 
 
 
 
   
همزمان با سراسر کشور انتخابات شورای دانش آموزی روز دوشنبه 97/8/1 در مدارس ثنا برگزار گردید . دانش آموزان روزها قبل از انتخابات به تبلیغات پرداختند . هدف از این برنامه ها آشنایی دانش آموزان با اهداف شوراها و نقش آن در کشور و آماده کردن دانش آموزان با مسئولیت های آینده کشور است .
 
************************************
اسامی منتخبین شرکت کننده در شورای دانش آموزان مدارس ثنا 
سال تحصیلی 98- 97
 
  1. یگانه عزیزپور : رئیس شورا
  2. یسنا جوکار : نایب رئیس شورا
  3. گلنار سلیمان فلاح : منشی شورا
  4. آنیسا امید : عضو شورا در انجمن صلح و دوستی و گردشگری
  5. دینا عزیزی : عضو شورا در انجمن فرهنگی و هنری
  6. آنیسا وکیل : عضو شورا در انجمن نماز و قرآن
  7. سارینا حاج اسفندیاری : عضو شورا در انجمن تبلیغات و مناسبت ها
  8.  پارمیس سلطانپور : عضو شورا در انجمن بهداشت و سلامت 
  9. حورا اسکندری : عضو شورا در انجمن تربیت بدنی
  10. نوشا نجفی و ملیسا کعبی پور : عضو شورا در انجمن علمی و آموزشی