اخبار/مقالات
 
بازگشایی مدارس غیر دولتی ثنا سال تحصیلی 99 - 98
مصوبات انجمن اولیا و مربیان مدارس غیر دولتی ثنا 

سال تحصیلی 99-98

جلسه انجمن اولیا و مربیان مدارس غیر دولتی ثنا در روز سه شنبه مورخ 98/07/17راس ساعت 15 با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2)، مدیریت ثنا (1) ، معاونین ، اعضاء انجمن ، نماینده معلمان و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید .

  1. برگزاری انتخبات انجمن
  2. برگزاتری مسابقات ویژه ی ایام دهه فجر ( احکام ، مشاعره ، ساخت کلاه ، تاج و ... )
  3. برگزاری اردو
  4. برپایی نمایشگاه از دستاوردهای دانش آموزان
  5. برگزاری جشنواره غذاهای سنتی ، بومی و محلی جهت آشنایی با کسب و کار آمد - مفهوم اشتغال - و درآمد حاصل از فروش غذاها به نفع کمک به نیازمندان و ...
  6. برگزاری مسابقات مجلات رشد آموزگاران و دانش آموزان
  7. برگزاری مسابقه ورزشی دهه فجر
  8. برگزاری مسابقه نقاشی همگانی ویژه پایه های پیش دبستان و اول
  9. اعزام دانش آموزان پیشگامان به مجلس شورای اسلامی
  10. توزیع کارنامه ارزشیابی کیفی - توصیفی

مصوبات انجمن اولیا و مربیان مدارس غیر دولتی ثنا 97/11/09
مصوبات انجمن اولیا و مربیان مدارس غیر دولتی ثنا 

سال تحصیلی 98-97

جلسه انجمن اولیا و مربیان مدارس غیر دولتی ثنا در روز سه شنبه مورخ 97/11/9راس ساعت 15 با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2) ، معاونین ، اعضاء انجمن ، نماینده معلمان و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید .


مصوبات انجمن اولیا و مربیان مدارس غیر دولتی ثنا 97/10/26
مصوبات انجمن اولیا و مربیان مدارس غیر دولتی ثنا 

سال تحصیلی 98-97

جلسه انجمن اولیا و مربیان مدارس غیر دولتی ثنا در روز چهارشنبه مورخ 97/10/26 راس ساعت 15 با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2) ، معاونین ، اعضاء انجمن ، نماینده معلمان و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید .


مصوبات انجمن اولیا و مربیان مدارس غیر دولتی ثنا 97/08/23
مصوبات انجمن اولیا و مربیان مدارس غیر دولتی ثنا 

سال تحصیلی 98-97

جلسه انجمن اولیا و مربیان مدارس غیر دولتی ثنا در روز چهارشنبه مورخ 97/08/23 راس ساعت 15 با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2) ، معاونین ، اعضاء انجمن ، نماینده معلمان و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید .