اهداف و برنامه ها
 

   
فهرست ارائه خدمات خاص مدارس غیردولتی ثنا (1) و (2)

 

( سال تحصیلی 94-93 )


الف ) امور آموزشی و استفاده از سیستم های هوشمند :

Øمجهز نمودن 13 کلاس درس به سیستم های روز آموزش هوشمند.
Øآموزش ویژه همکاران جهت کلاسهای هوشمند و استفاده از نرم افزارهای آموزشی و ارائه گواهی شرکت در دوره به همکاران.
Øتجهیز سیستم حضور و غیاب هوشمند دانش آموزان و همکاران محترم در مدارس ثنا و ارسال پیامک حضور به والدین
Øتهیه و توزیع کارت هوشمند حضور و غیاب
Øاختصاص یک دستگاه لب تاپ به همکاران بطور مجزا همراه با نرم افزارهای مربوطه به پایه هر کلاس.
Øآموزش ویژه همکاران در دوره های ICDL و ارائه گواهی شرکت در دوره به همکاران.
Øبرگزاری آزمون های آنلاین در پایه های پنجم و ششم در طول سال تحصیلی و نصب نرم افزارهای مربوطه در سیستم های معلم مربوطه.
Øمجهز نمودن مدرسه به سیستم SMS و تلفن سانترال جهت تسریع در انتقال پیام ها و رفاه اولیا و همکاران.
Øنصب سیستم های مداربسته برای حفاظت از دبستان.
Øایجاد سایت و اطلاع رسانی برنامه های مدرسه بر روی سایت دبستان به اولیا و همکاران. www.sanasch.ir
Øتجهیز سیستم هوشمند و خرید آنلاین دانش آموزان از بوفه مدرسه
Øبرنامه ریزی و تهیه وسایل مورد نیاز آموزشی دانش آموزان بطور هماهنگ در کلیه پایه ها
 

ب ) امور پرورشی :

Øمجهز نمودن نمازخانه مدارس ثنا و زیباسازی نمازخانه
Øبرنامه ریزی برای برگزاری 5 اردوی علمی – فرهنگی- تفریحی در کلیه پایه ها در طول سال تحصیلی
Øبرنامه ریزی بازدید از کارخانه های تولیدی استان البرز با هماهنگی قبلی
 

ج ) امور فوق برنامه ها :

Øبرنامه ریزی و تشکیل کلاسهای ربوکاب در پایه های چهارم- پنجم و ششم.
Øبرنامه ریزی و برگزاری آزمونهای علمی کلیه دروس در پایه های دوم- سوم- چهارم- پنجم و ششم.
Øبرنامه ریزی و برگزاری کلاسهای تیزهوشان در پایه های سوم- چهارم- پنجم و ششم.
Øبرنامه ریزی و تشکیل کلاسهای کامپیوتر ICDL ویژه کلاس سوم
Øاختصاص یک نفر نیروی مسئول و ناظر سرویس جهت هماهنگی ایاب و ذهاب دانش آموزان مدارس ثنا
Øعقد قرارداد سرویس با والدین در شهریور ماه 93
Øبکارگیری 17 همکار سرویس (خانم) در ایاب و ذهاب دانش آموزان در طول سال تحصیلی
Øمعاینات عمومی کلیه دانش آموزان توسط پزشکان عمومی و متخصص ، دندانپزشک، چشم پزشک، گوش و حلق و بینی، شنوایی سنج و بینایی سنج
 

د ) امور ورزشی :

Øعقد قرارداد و استفاده از سالن ورزشی شهید فهمیده در روزهای دوشنبه هر هفته از مهرماه 93 تا اردیبهشت ماه 94 (پایه های دوم- سوم- چهارم- پنجم و ششم).
Øتهیه و توزیع لباس متحدالشکل ورزشی میان کلیه پایه ها. (پیش دبستانی- اول- دوم- سوم- چهارم- پنجم و ششم).
Øاستفاده از 2 نیروی متخصص و مجرب ورزش در سالن شهید فهمیده.
Øعقد قرارداد با اتوبوس برای ایاب و ذهاب دانش آموزان به سالن ورزشی روزهای دوشنبه.
Øشرکت دانش آموزان در قالب تیم های ورزشی در مسابقات ورزشی در سطح منطقه – استان.